fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A weboldal látogatásához (tallózás) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (hírlevélre feliratkozás, törzsvásárlói kártya igénylése, termékrendelés) igénybe vétele kizárólag regisztráció útján, illetve személyes adatok közlésével lehetséges.

A regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatásokhoz Ön nem férhet hozzá. A kötelezően megadandó és így a Cédrus Patika által kezelt személyes adatok köre a következő:

  • hírlevélre feliratkozás: név, elektronikus levelezési cím
  • törzsvásárlói kártya: név, lakcím, telefonszám
  • termékrendelés: név, lakcím, telefonszám

Az adatkezelés hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a Cédrus Patika szolgáltatásának igénybevétele, szolgáltatásának teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk. Ezeket az adatokat kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezeljük, így amennyiben Ön regisztrációját törli, avagy a hírlevélről leiratkozik, akkor adatait töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy – a jogszabály adta lehetőségek között – a Cédrus Patika jogos érdekének érvényesítése céljából az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezeljük.

A Cédrus Patika szolgáltatásait munkavállalói útján látja el, így az Ön személyes adataihoz munkavállalóink a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek. Az adatkezelési tevékenységet adatfeldolgozó útján látjuk el.

A Cédrus Patika az Ön személyes adatait harmadik személy részére nem továbbítja.

Amennyiben Ön egyszer megadta személyes adatait, akkor a Cédrus Patika szolgáltatásainak igénybe vételéhez azokat ismételten nem szükséges megadnia, azt rendszerünk tárolja mindaddig, amíg Ön regisztrált ügyfelünk.

Önnek törvényben biztosított joga, hogy információt kapjon a Cédrus Patika által kezelt személyes adatairól, illetve frissítse azokat avagy kérje azok törlését. Ez irányú kéréseit a cedrus@cedruspatika.hu elektronikus levelezési címre várjuk.

Írásbeli kérelmére – 25 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, helyesbítjük adatait, illetve kérésére töröljük azokat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben azt szeretné, hogy töröljük adatait, akkor célszerű a regisztrációját megszüntetni (a hírlevélről leiratkozni), mert ebben az esetben a törlés automatikus és a fenti határidő elteltét sem kell kivárnia.

A kezelt adatok köréről szóló első tájékoztatás folyó évenként ingyenes, azonban minden további tájékoztatásért 2.000,- forint költségtérítést kell fizetni, melynek előlegezésére köteles. Amennyiben a költségtérítéssel terhelt tájékoztatás eredményeképp az állapítható meg, hogy a Cédrus Patika az Ön adatait jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás helyesbítésre vezet, akkor a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük Önnek az ez irányú igény bejelentésétől számított 25 napon belül.

Amennyiben Ön törlés, helyesbítés iránti kérelmet nyújt be hozzánk, azonban azt 25 napon belül nem teljesítjük vagy elutasítjuk, akkor bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék jár el) fordulhat, valamint megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát (1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Cédrus Patika által vezetett adatkezeléshez nem szükséges a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által történő adatvédelmi nyilvántartásba vétel.

A Cédrus Patika minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.