fbpx

Számos gyógyszert csak vényre adnak ki, melynek megírását szigorú szabályok rögzítik. Ezen jogszabályok célja, hogy megakadályozzák a gyógyszerekkel történő visszaéléseket, valamint szabályozzák a gyógyszerek rendelését.

Mi a vény?

Az orvosi recept vagy vény az a hivatalos dokumentum, melyen az orvos utasítja a gyógyszerészt egy adott gyógyszer elkészítésére, kiszerelésére és kiadására. A szabály szerint kiállított vény közokirat,amelynek a törvény előtt bizonyító ereje van. Ezért tintával írottnak, olvashatónak és egyértelműnek kell lennie. Mivel közokirat, másolni, megváltoztatni, hamisítani tilos a visszaélések megelőzése miatt. 

A gyógyszerrendelés módja

Az egészségügyi ellátás része a gyógyszerellátás, amelynek célja biztosítani a gyógyító és megelőző tevékenységhez a gyógyszerek hivatalos jegyzékében szereplő megfelelő minőségű, biztonságos és költség-hatékony gyógyszereket. Gyógyszer rendelésére jogosult minden orvos és fogorvos, aki az orvosi diplomához kötött tevékenység folytatására jogosult, és a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító orvosi bélyegzővel rendelkezik. A különböző szakorvosok a szakterületük profiljába eső gyógyszerek rendelésére lehetnek jogosultak, ezt külön jogszabály határozza meg. Szakorvosi javaslatra azonban a háziorvosok is felírhatják ezeket a szereket.

Az orvosi vény részei

Az orvos a gyógyszert a vényen rendeli. A recepten fel kell tüntetni a felíró orvos nevét, rendelőjének címét és telefonszámát, hogy bármilyen kérdés vagy probléma esetén fel lehessen őt keresni. A gyógyszerrendelés keltét a felírás érvényességi ideje miatt kell ráírni, ugyanis a vényen rendelt gyógyszer a rendeléstől számított 90 napig adható ki. A beteg nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát is fel kell tüntetni. 

A vény utasítás részét az orvosok a szakma szabályai szerint latinul írják le, illetve latin rövidítéseket alkalmaznak. Az első rövidítés az Rp., mely minden recepten nyomtatva található. Ez a recipe latin szórövidítése, melynek jelentése végy, vegyél. Ezután az utasítás tartalmazza a rendelt gyógyszer nevét és mennyiségét. Az orvosnak a vényen a hatályos Gyógyszerkönyvben, az Országos Gyógyszerészeti Intézet határozataiban, hivatalos közleményeiben, valamint a vonatkozó jogszabályokban feltüntetett gyógyszerneveket, illetve rövidítéseket kell alkalmaznia. 

Végül pedig utasítást kell adnia a gyógyszerésznek a gyógyszer elkészítését, kiszerelését, szignálását illetően. A szignatúra utasítás a beteg számára, a beteg anyanyelvén történik, számára érthető módon és világosan leírja a gyógyszer adagolását és az alkalmazás módját, ezt írják rá a gyógyszerészek a dobozra. A vény csak az orvos aláírásával és pecsétjével együtt érvényes. Ha bármilyen javítást eszközöl a felíró a recepten, azt is aláírásával és pecsétjével hitelesíti, hogy ezzel kizárja a hamisítás lehetőségét.

Különleges utasítások

Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, illetve egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki. De gyógyszert az orvos vagylagosan is rendelhet, ám ekkor a gyógyszerésznek rá kell írni, melyiket adta ki a betegnek. Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel és aláírásával jelölnie, valamint bélyegzőjével külön igazolnia kell. 

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen. A krónikus betegek, a rendszeres gyógyszerszedésre szorulók számára a házi- vagy kezelőorvos háromhavi gyógyszermennyiséget is felírhat, tehát nem kell havonta gyógyszerfelírás miatt felkeresni a háziorvosi vagy szakorvosi rendelőt. 

A gyógyszer kiválasztása

A beteget tájékoztatni kell a különféle árú és egymással egyenértékű készítményekről, hogy az orvossal egyeztetve eldönthessék, melyiket tudja megvásárolni. A különböző receptnyomtató programok a lehetőségek tárházát kínálják a gyógyszerfelírás egyszerűsítéséhez, felgyorsítják a folyamatot. Tartalmazzák például a betegekhez kapcsolódó állandó gyógyszereket, továbbá az előzőleg már felírt, helyettesítő gyógyszereket, segítenek a költség-hatékony gyógyszerfelírás tekintetében illetőleg hatóanyag szakértői adatbázissal is rendelkeznek. 

A háziorvosok dönthetik el, hogy melyik gyógyszer a legmegfelelőbb, s egyúttal legmegfizethetőbb betegeik számára. Minősített számítógépes program segítségével kell a háziorvosoknak kiválasztaniuk az azonos hatóanyagú, egyenértékű gyógyszerek közül a legolcsóbbat, s ezt kell felajánlaniuk a betegeknek. Ettől csak akkor térhetnek el, ha orvosi indok szól egy másik, drágább szer mellett, vagy a beteg írásban jelzi, hogy a gyógyszerátállítás kockázatát nem vállalja, és kifizeti a drágább orvosságtöbbletköltségeit. Amennyiben az orvos az általa felírt recepten nem zárja ki a helyettesíthetőséget, a gyógyszerész köteles erről a beteget tájékoztatni, s a beteg egyetértése esetén a terméket helyettesíteni. 

Ha a gyógyszerész formai hibára hivatkozva megtagadja a gyógyszer kiadását, az valószínűleg a fenti szabályozás miatt történik, nem azért, hogy még jobban elvesszünk az egészségügy útvesztőjében.

forrás: www.hazipatika.com